Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Wie kan er ontlenen?

 

  1. Jeugdverenigingen
    Dit zijn alle privaatrechtelijke of feitelijke organisaties die blijken uit hun doelstellingen en handelingen aan jeugdwerk doen.

  2. Andere verenigingen, onderwijsinstellingen, multifunctionele centra voor jongeren met een handicap (mfc's) en overheden
    Voor de periode van 10 juli tot en met 20 augustus wordt er geen materiaal aan deze groep uitgeleend.

Het materiaal van de ULDK kan ook uitgeleend worden voor grote evenementen die door jeugdverenigingen of andere verenigingen, onderwijsinstellingen, mfc's en overheden worden georganiseerd. De ULDK beslist of een aanvraag in aanmerking komt in het kader van een groot evenement.

Meer informatie vind je in het uitleenreglement.