Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Tarieven


De ULDK hanteert betaalbare prijzen met een voordeeltarief voor jeugdverenigingen en mpi’s. Er wordt geen huurgeld aangerekend voor de dag van de afhaling en de dag van de inlevering, zoals vermeld op het toezegging- en/of afleveringsformulier, behalve wanneer de uitleenperiode minder dan drie dagen bedraagt. In dat geval worden andere tarieven toegepast per ontleende tent (zie onderste tabel).Tarieven per dag en per type tent


  Patrouilletent Seniortent
Jeugdverenigingen en mfc's
0,90 € per dag
1,40 € per dag
Andere verenigingen, onderwijsinstellingen en overheden
9,00 € per dag
17,00 € per dag
Grote evenementen jeugdverenigingen en mfc's
0,70 € per dag
1,10 € per dag
Grote evenementen andere verenigingen, onderwijsinstellingen en overheden
5,00 € per dag
9,00 € per dag

Tarieven bij een uitleenperiode van minder dan 3 dagen


  Patrouilletent Seniortent
Jeugdverenigingen en mfc's
1,80 € per dag
2,80 € per dag
Andere verenigingen, onderwijsinstellingen en overheden
18,00 € per dag
34,00 € per dag
Grote evenementen jeugdverenigingen en mfc's
1,40 € per dag
2,20 € per dag
Grote evenementen andere verenigingen, onderwijsinstellingen en overheden
10,00 € per dag
18,00 € per dag

Tarieven bij vaststelling van beschadiging of verlies van het materiaal

Wanneer bij inlevering van het geleende materiaal schade of verlies wordt vastgesteld, zal de ULDK daarvoor een vergoeding aanrekenen.

Je bent niet verplicht een aparte verzekering af te sluiten voor het geleende materiaal van de ULDK. Aangezien het om duur materiaal gaat, raden we je toch aan een aparte verzekering af te sluiten.

Seniortent Vergoeding
Tentharing senior klein 2,50 €
Tentharing senior groot 3,00 €
Hoekkoord senior 1,25 €
Hamer 4,50 €
Lege zak toebehoren senior 23,00 €
Volledige zak toebehoren senior 115,00 €
Gording senior 36,00 €
Ergot gording senior 3,15 €
Riem spant senior 2,50 €
Dakgootplaat spant senior 16,00 €
Dakgootstuk spant senior 19,50 €
Volledig dakgootstuk spant senior 51,50 €
Volledige spant senior 189,00 €
Voetstuk spant senior 18,00 €
Nokplaat spant senior 16,00 €
Nokstuk spant senior 18,00 €
Volledig nokstuk spant senior 50,00 €
Buis spant senior 25,00 €
Vensterplaat senior 6,00 €
Lege zak vensterplaten senior 7,50 €
Volledige zak vensterplaten senior 55,50 €
Grondzeil senior 140,00 €
Tentzak senior 146,00 €
Koord tentzak senior 1,25 €
Tentzeil senior 1.000,00 €

 

Patrouilletent Vergoeding
Draadharing patrouille 1,70 €
Aluminium tentharing patrouille 4,00 €
Stormkoord patrouille 2,00 €
Hamer 4,50 €
Lege zak toebehoren patrouille 25,00 €
Volledige zak toebehoren patrouille 304,10 €
Pin van onderdeel patrouille 4,00 €
Onderdeel met pin patrouille 11,00 €
Middenstuk ligger patrouille 13,00 €
Gewoon onderdeel patrouille 7,50 €
Mastplaat patrouille 1,50 €
Lege koker patrouille 9,50 €
Volledige koker patrouille 105,00 €
Grondzeil patrouille 140,00 €
Tentzak patrouille 58,00 €
Koord tentzak patrouille 1,25 €
Buitententzeil patrouille 260,00 €
Binnententzeil patrouille 360,00 €