Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Reglement en handleiding

Aanvraag en reglement ontleenseizoen 2017 (15 maart t.e.m. 15 november 2017)

Je kunt je aanvraag voor 2017 alleen nog indienen via het online reservatieprogramma.

Jeugdverenigingen kunnen vanaf 7 november 2016 om 08u00 een aanvraag indienen voor ontleningen in 2017. Andere verenigingen, onderwijsinstellingen, multifunctionele centra voor jongeren met een handicap (mfc’s) en overheden kunnen ten vroegste op 1 januari 2017 een aanvraag indienen.

Ontleenseizoen 2016

Het uitleenreglement 2016 wordt opgeheven met ingang van 15 november 2016. Het blijft uiteraard van toepassing op de ontleningen in 2016.

Uitleenreglement ULDK 2016 (.pdf)