Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Hoe opstellen?

Patrouille- en seniortenten zijn bijzonder dure tenten. Het is dus belangrijk dat ze op de juiste manier worden gebruikt!

In de Handleiding tenten (.pdf) tonen we stap voor stap hoe je een tent moet opstellen en opbreken en welk materiaal je mee krijgt.

Lees de aanwijzingen in de brochure aandachtig. Door de tenten op een correcte manier te gebruiken

  • vermijd je heel wat problemen en schade (en dus ook de vergoeding voor de schade)
  • zorg je ervoor dat het materiaal in goede staat blijft voor de volgende ontleners
  • help je mee de levensduur van de tenten te verlengen.