Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Afhalen en inleveren

Afhalen

Waar let je op?

De ontleners moeten beschikken over een geschikt vervoermiddel met de nodige laadruimte. Hoeveel laadruimte er nodig is, kan men berekenen op basis van de opgegeven maten en gewichten en de toegezegde aantallen van het materiaal. Al het materiaal moet gelijktijdig afgehaald worden.
Afmetingen en gewicht per tenttype

Wanneer?

Op het toezeggingformulier van de ULDK staan de datum en het tijdstip van afhaling vermeld. De ontleners moeten zich op dat exacte tijdstip en met voldoende medewerkers aanbieden. Bij de afhaling van het materiaal ontvangt de verantwoordelijke van de groep een afleveringsformulier. De verantwoordelijke zal samen met het personeel van de ULDK het te ontvangen materiaal tellen en controleren. Na ondertekening van dit afleveringsformulier wordt er geen enkele klacht meer aanvaard over het ontvangen materiaal of over de aantallen van het ontvangen materiaal.

Inleveren

Waar let je op?

Om het afladen in de uitleendienst zo vlot mogelijk te laten verlopen, raden wij aan om de tentzeilen, geraamten, grondzeilen en zakbenodigdheden zo veel mogelijk bij elkaar te stapelen op de vrachtwagen. Dat vergemakkelijkt het afladen en bespaart veel tijd.

Wanneer?

Op het toezeggingformulier van de ULDK staan de datum en het tijdstip van inlevering vermeld. De ontleners moeten zich op dat exacte tijdstip en met voldoende medewerkers aanbieden. De verantwoordelijke van de groep (bij voorkeur dezelfde persoon die het afleveringsformulier ondertekende bij de afhaling) moet het afleveringsformulier kunnen voorleggen. Die persoon zal samen met het personeel van de ULDK het ingeleverde materiaal tellen en controleren.

Al het ontleende materiaal moet gelijktijdig ingeleverd worden.