Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

Jeugdvereniging14.09.2017 | Subsidies jeugdverenigingen 2018-2021

De Vlaamse minister van Jeugd heeft een beslissing genomen over de subsidie-enveloppe 2018-2021 voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de verenigingen informatie en participatie en de cultuureducatieve verenigingen. In totaal worden 98 verenigingen gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 30.580.000 euro.

Alle erkende verenigingen ontvangen jaarlijks een basissubsidie van 80.000 euro, zolang ze aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Wie meer middelen wil, moet daarvoor een beleidsnota indienen. Voor de periode 2018-2021 vroegen 79 erkende verenigingen een aanvullende subsidie aan: 57 landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, 10 verenigingen informatie en participatie en 12 cultuureducatieve verenigingen. 72 verenigingen krijgen effectief een aanvullende subsidie, 7 verenigingen behouden hun gewone basissubsidie.

Voor het eerst sinds jaren werd opnieuw een eenmalige index van 1,26 procent toegepast voor alle 98 verenigingen.