Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Europese jeugdcentra en Europees Jeugdfonds


De jeugdcentra en het jeugdfonds zijn voor de Raad van Europa de belangrijkste instrumenten om haar jeugdbeleid vorm te geven en zichtbaar te maken.

Europese jeugdcentra

De Europese jeugdverenigingen kunnen gebruik maken van de infrastructuur en het pedagogische team van de Europese jeugdcentra in Straatsburg en in Boedapest. Zij kunnen zich eveneens inschrijven voor het vormingspakket dat de pedagogische staf zelf organiseert en aan het jeugdwerk aanbiedt. Het beheer van beide centra is toevertrouwd aan het programmacomité, dat bestaat uit ambtenaren en jeugdwerkers.

Europees Jeugdfonds

Het Europese Jeugdfonds wordt gespijsd door vaste bijdragen van de verschillende lidstaten. De afdeling Jeugd staat in voor de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap. De Franse Gemeenschap levert het andere deel van de Belgische bijdrage. Daartoe bestaat een officiële verdeelsleutel.
Met de kredieten van het fonds worden enerzijds de initiatieven van de Europese jeugdcentra gefinancierd. Daarnaast worden toelagen verleend aan internationale jeugdverenigingen (jeugd-NGO's) voor hun werking en voor de organisatie van vormingsinitiatieven voor jeugdverantwoordelijken.