Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Historiek

 

De Raad van Europa werd opgericht in 1949 en is de oudste politieke organisatie van het Europes continent. In 2009 zijn 47 staten lid van de Raad van Europa. De hoofdzetel is gevestigd in Straatsburg. Het belangrijkste besluitvormende orgaan is het Comité van Ministers, dat bestaat uit de 47 ministers van Buitenlandse Zaken. Er worden officieel twee talen gehanteerd: Engels en Frans.

Over jeugd werd een eerste keer gesproken in…

Na de hervorming van de jeugdsector…

Elke twee jaar een ministerraad, die de politieke richting aangeeft.