Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Concrete projecten

De activiteiten van de Raad van Europa berusten op samenwerking. Dat vertaalt zich in meerdere concrete projecten.

No Hate Speech - Jongeren verzetten zich tegen haatspraak

Op 26 juni werd op het Flageyplein in Brussel het Belgische luik van de No Hate Speech-Campagne van de Raad van Europa gelanceerd.
De campagne wil een heuse beweging tegen racisme en onverdraagzaamheid op het net op gang brengen, en doet dat door online ruimte te claimen om respect af te dwingen voor mensenrechten en menselijke waardigheid.

Bekijk hieronder de videoreportage van de lancering in Brussel.


 


Doel van de campagne

No Hate Speech-campagneMet de slogan 'Young People for Human Rights Online' lanceerde de Raad van Europa op 21 maart de No Hate Speech-campagne. Het project loopt tot 2014 en staat voor gelijkheid, waardigheid, mensenrechten en diversiteit. In 47 landen worden nationale campagnes opgestart, zo ook in België.

Haatspraak is een schending van de mensenrechten, die bovendien ernstige gevolgen kan hebben voor de betrokkenen. Deze online campagne tegen haatspraak en cyberpesten in al zijn vormen (rassenhaat, antisemitisme, islamofobie, zigeunerhaat, homofobie, seksisme, onverdraagzaamheid …) roept jongeren en jeugdorganisaties op om haatspraak te ontmaskeren en er tegen op te treden. De Raad van Europa biedt onder andere opleiding voor online actievoerders en bloggers, studiemomenten en (inter)nationale seminars, campagnetools voor leerkrachten en jeugdwerkers.

De campagne wil een heuse beweging tegen racisme en onverdraagzaamheid op het net op gang brengen, en doet dat door online ruimte te claimen om respect af te dwingen voor mensenrechten en menselijke waardigheid.

Wat doet België?

Voor België wordt de campagne gecoördineerd door de Franse Gemeenschap. De campagne werd, in samenwerking met de Vlaamse overheid, officieel gelanceerd op 26 juni, met o.a. een flashmob.

We zoeken ook in Vlaanderen een aantal online actievoerders die actief willen reageren op haatspraak en opkomen voor mensenrechten, die andere jongeren willen mobiliseren om solidair te zijn met mensen en groepen die doelwit zijn van online haatspraak.

Wil je de No Hate Speech-beweging mee vorm geven in Vlaanderen? Neem dan contact op met Gerda Van Roelen, tel. 02 553 41 41 of e-mail gerda.vanroelen@vlaanderen.be


Campagne "All different, all equal

42 lidstaten namen in de periode 2006-2008 deel aan de campagne Campagne "All different, all equal", een campagne voor diversiteit, mensenrechten en participatie. Ook in Vlaanderen was een campagnecomité actief, met de populaire figuurtjes Mie en Mo Bizar.

Europees Portfolio voor Jeugwerkers en Jeugdleiders

Het Europees Portfolio voor Jeugwerkers en Jeugdleiders wil vrijwilligers en professionelen uit de jeugdsector een instrument bieden om hun competenties te identificeren en beschrijven. Ze kan een hulpmiddel zijn om ervaringen en kennis die werden opgedaan in het domein van 'niet-formeel leren', te erkennen.

Landendossiers

De landendossiers geven een evaluatie van het jeugdbeleid in een aantal lidstaten. De evaluatie is gebaseerd op studiebezoeken en onderzoek door een team van experten.