Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Raad van Europa

 

Vlaanderen is actief in de organisaties en instellingen van de Raad van Europa. De Raad van Europa is geen EU-instelling, maar, een intergouvernementele organisatie die zich tot doel stelt:

  • de rechten van de mens, de pluralistische democratie en de naleving van de wet te beschermen
  • het bewustzijn van de Europese culturele identiteit te promoten en diens diversiteit te stimuleren
  • oplossingen te zoeken voor de problemen waarmee de Europese samenleving wordt geconfronteerd
  • de democratische stabiliteit in Europa helpen te versterken door ondersteuning te geven aan politieke, wetgevende en grondwettelijke hervormingen.

Het is bovendien de oudste politieke organisatie van het continent.

De structuur van de jeugdsector is door het co-management uniek in zijn soort. De jeugdsector beschikt met de Europese jeugdcentra en het Europees Jeugdfonds over belangrijke instrumenten om zijn doelen te verwezenlijken.

De structurele samenwerking met de Europese Commissie vindt haar weerslag in het Youth Partnership. Een aantal projecten en campagnes hebben de jeugdsector in heel Europa in de kijker geplaatst.