Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Kijk eens... zo doen zij dat!

Kijk eens... zo doen zij dat

 

Internationale projecten rond kindvriendelijke openbare ruimte

Deze publicatie richt zich tot lokale besturen die de openbare ruimte voor, door en met kinderen en jongeren willen inrichten. We brengen internationale projecten in beeld als inspiratie voor Vlaamse steden en gemeenten. Uiteraard is dit geen exhaustieve weergave van internationale projecten. Het is een greep uit het aanbod, waarmee we mogelijkheden, succesfactoren en uitdagingen willen belichten. We focussen op het buitenland omdat een aantal interessante, vergelijkbare initiatieven in Vlaanderen al aan bod komen in andere publicaties (zoals in Kijk eens... zo doen wij dat)

Kijk eens… zo doen zij dat! (pdf 8 Mb)

 

 

 

 

Kijk eens... zo doen wij dat!

50 leuke ideeën uit het lokale jeugdbeleid

Kijk eens..zo doen wij dat In het voorjaar 2017 lanceerde minister van Jeugd Sven Gatz een oproep aan alle jeugdraden om hun gemeentebestuur voor te dragen voor de prijs 'Jeugdgemeente van Vlaanderen'. Bij de oproep lag de nadruk op een vernieuwend, participatief, divers of duurzaam jeugdbeleid of extra aandacht voor jeugdinformatie en toegankelijke publieke ruimte.

20 jeugdraden droegen hun gemeentebestuur voor. De 20 ingediende dossiers bevatten een schat aan informatie met waardevolle praktijkvoorbeelden. Ze tonen aan dat heel wat gemeenten en steden hun jeugdbeleid op een creatieve manier invullen. De afdeling Jeugd verzamelde de 50 leukste en meest inspirerende ideeën en bundelde ze in deze brochure.

De brochure is makkelijk doorzoekbaar via een plaats- en trefwoordenregister. Bij ieder praktijkvoorbeeld staat ook een contactpersoon. Zo kunnen jeugddiensten en -raden uitwisselen over de gemeentegrenzen heen en zo hopelijk de nodige inspiratie vinden om hun jeugdbeleid even creatief uit te bouwen.