Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Kijk eens... zo doen wij dat!


Kijk eens!In april 2015 lanceerde minister van Jeugd Sven Gatz een oproep aan alle jeugdraden om hun gemeentebestuur voor te dragen voor de prijs 'Jeugdgemeente van Vlaanderen'. Bij de oproep lag de nadruk op een vernieuwend, participatief, divers of duurzaam jeugdbeleid of extra aandacht voor jeugdcultuur of buitenspelen.

Maar liefst 38 jeugdraden droegen hun gemeentebestuur voor. De 38 ingediende dossiers bevatten een schat aan informatie met waardevolle praktijkvoorbeelden. Ze tonen aan dat heel wat gemeenten en steden hun jeugdbeleid op een creatieve manier invullen. De afdeling Jeugd verzamelde de 60 leukste en meest inspirerende ideeën en bundelde ze in deze brochure.

De brochure is makkelijk doorzoekbaar via een plaats- en trefwoordenregister. Bij ieder praktijkvoorbeeld staat ook een contactpersoon. Zo kunnen jeugddiensten en -raden uitwisselen over de gemeentegrenzen heen en zo hopelijk de nodige inspiratie vinden om hun jeugdbeleid even creatief uit te bouwen.

 

> Kijk eens… zo doen wij dat! (.pdf 4 Mb)

> Meer info over de prijs 'Jeugdgemeente van Vlaanderen': kandidaten, commissie, beoordeling, genomineerden