Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indiendata en formulieren

Omschrijving Indiendatum Formulier - leidraad - model
Subsidieaanvraag bruggenbouwers uiterlijk op 1 maart 2017

Aanvraagformulier project 'bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk' (docx)

Projectoproep 'bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk' (pdf)