Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Gesubsidieerde projecten

 

  Overzichten Aantal projecten
Begrotingsjaar 2016 Er werd geen projectoproep gelanceerd 0
Begrotingsjaar 2015 Er werd geen projectoproep gelanceerd 0
Begrotingsjaar 2014 Overzicht projecten 'bestrijding van homofobie' (.doc) 2
Begrotingsjaar 2013

Overzicht projecten 'bestrijding van homofobie' (.doc)

2
  Overzicht projecten 'engagement verdraagzaamheid Jongerenpact 2020' (.doc) 3