Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contact

Contactpersonen voor meer informatie


Gerda Van Roelen

Kennis en beleid - team Transversaal en internationaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 41
@ gerda.vanroelen@cjsm.vlaanderen.be

 

Gerda Van Roelen

Janne Vermeesch

Kennis en beleid - team Transversaal en internationaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 52
@ janne.vermeesch@cjsm.vlaanderen.be


Janne Vermeesch