Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contact

Contactpersonen voor meer informatie

Janne Vermeesch

Kennis en beleid - team Transversaal en internationaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 52
@ janne.vermeesch@vlaanderen.be


Janne Vermeesch

 


Jan Deduytsche

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 68 17
@ jan.deduytsche@vlaanderen.be

 

Jan Deduytsche