Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contact

Contactpersonen voor meer informatie


Gerda Van Roelen

afdeling Jeugd
team Jeugd- en Kinderrechtenbeleid
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02-553 41 41
F 02-553 41 17
@ gerda.vanroelen@cjsm.vlaanderen.be

 

Gerda Van Roelen

Janne Vermeesch

afdeling Jeugd
team Jeugd- en Kinderrechtenbeleid
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02-553 41 52
F 02-553 41 17
@ janne.vermeesch@cjsm.vlaanderen.be


Janne Vermeesch