Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Gesubsidieerde organisaties kansengroepen

 

  Overzichten Aantal organisaties
Begrotingsjaar 2012 Overzicht gesubsidieerde organisaties - begrotingsjaar 2012 (.doc) 8
Begrotingsjaar 2011 Overzicht gesubsidieerde organisaties - begrotingsjaar 2011 (.doc) 8
Begrotingsjaar 2010 Overzicht gesubsidieerde organisaties - begrotingsjaar 2010 (.doc) 11
Begrotingsjaar 2009 Overzicht gesubsidieerde organisaties - begrotingsjaar 2009 (.doc) 11
Begrotingsjaar 2008 Overzicht gesubsidieerde organisaties - begrotingsjaar 2008 (.doc) 4
Begrotingsjaar 2007 Overzicht gesubsidieerde organisaties - begrotingsjaar 2007 (.doc) 2