Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Subsidievoorwaarden

Om in jaar 20xx gesubsidieerd te worden, moet de vereniging vóór 1 juni van het jaar dat daaraan voorafgaat, een subsidieaanvraag indienen.

De subsidieaanvraag bestaat uit de volgende documenten:

  • een aanvraagformulier
  • een subsidiedossier: hierin toont de vereniging aan dat ze voldoet aan de specifieke voorwaarden van artikel 15 en aan de algemene voorwaarden van artikel 17 van het decreet van 20 januari 2012. Dit dossier moet worden opgesteld volgens de leidraad die de afdeling Jeugd ter beschikking stelt.

Je vindt beide documenten in de rubriek Indiendata en formulieren

In de leidraad wordt dieper ingegaan op de volgende elementen:

  • algemene en specifieke subsidievoorwaarden
  • gedetailleerde informatie over de verschillende modules
  • inhoud van het aanvraagdossier
  • informatie over de verschillende stappen in de subsidiëringsprocedure