Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indiendata en formulieren


Omschrijving Indiendatum Formulieren - Leidraad
Aanvraag van een werkingssubsidie vóór 1 juni van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor je de subsidie aanvraagt

Aanvraag van een werkingssubssidie voor een politieke jongerenbeweging
(Dit formulier wordt momenteel herwerkt en is tijdelijk niet beschikbaar)

Leidraad voor het indienen van een subsidieaanvraag
(Deze leidraad wordt momenteel herwerkt en is tijdelijk niet beschikbaar)

Werkingsverslag 2015 31 januari en 28 februari 2016, afhankelijk van het soort verslag (de uiterste indiendata data zijn te vinden in het 'Formulier werkingsverslag')

Leidraad voor de opmaak van het werkingsverslag (.pdf)

Leidraad voor het aantonen van modules (.pdf)

Formulier werkingsverslag (.docx)

Sjabloon modules (.xls)

Sjabloon financieel verslag (.xls)