Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven


Gesubsideerde verenigingen 2014-2016


  Overzichten Aantal verenigingen
Begrotingsjaar 2016 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - werking 2016 (.docx) 7
Begrotingsjaar 2015 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - werking 2015 (.docx) 7
Begrotingsjaar 2014 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - werking 2014 (.docx) 7