Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Budget

Sinds 2017 komen politieke jongerenbewegingen niet langer in aanmerking voor subsidiëring. Ze kunnen wel nog erkend worden.

Budget tot 2016

Het budget voor de subsidiëring van politieke jongerenbewegingen is sinds 2014 op een afzonderlijk begrotingsartikel opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, namelijk artikel HC0/1HG-I-2-H/WT.

Tot 2013 werden ze gesubsidieerd als landelijk georganiseerde jeugdvereniging of vereniging informatie en participatie onder artikel HC0/1HG-I-2-C/WT (globaal budget voorzien voor de uitvoering van het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid)

De afzonderlijke bedragen per vereniging vind je in de rubriek gesubsidieerde verenigingen.

  Initieel begroot bedrag Uiteindelijk beschikbaar bedrag (1)
Begrotingsjaar 2016 482 000  
Begrotingsjaar 2015 482 000 482 000
Begrotingsjaar 2014 500 000 498 000

(1) Het voor dat jaar uiteindelijke beschikbare bedrag op de begroting, na de eventuele begrotingsaanpassingen.