Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indiendata en formulieren

Structurele subsidies

Omschrijving Indiendatum Formulieren - Leidraad
Aanvraag van een variabele subsidie 2018-2021 Uiterlijk op 1 januari 2017

Formulier 'Aanvraag van een variabele subsidie' (.docx)

Leidraad voor het indienen van de beleidsnota 2018-2021 (.pdf)

Sjabloon voor het indienen van de begroting (.xls)

Infosessies 24 en 26 mei 2016:
- Presentatie beleidsnota 2018-2021 (.pdf)
- Vragen en antwoorden beleidsnota 2018-2021 (.pdf)

Voortgangsrapportage - verantwoording van de subsidie Uiterlijk op 31 maart

Leidraad bij de voortgangsrapportage 2016 (.pdf)

Presentatie infosessie werkingsverslag - 23.01.2017 (.pdf)

Let op: wijziging van erkenningsnormen vanaf 2018!

Eerste rapportage hierover: uiterlijk op 31 maart 2019

Uiterlijk op 31 maart 2019

Leidraad voor het aantonen van modules - volgens wijziging erkenningsnormen in 2018 (.pdf)

Sjabloon modules - volgens wijziging erkenningsnormen in 2018 .(xls)

Aanvraag van een erkenning: alleen van toepassing voor verenigingen die nog op basis van 3 modules gesubsidieerd worden Een aanvraag kan worden ingediend elk jaar van de 4-jarige subsidïeringsperiode, telkens vóór 1 juni

Formulier 'Aanvraag van een erkenning' (.docx)

Leidraad voor het aanvragen van een erkenning (.pdf)

Leidraad voor het aantonen van modules (.pdf)

Sjabloon modules (.xls)

Sjabloon begroting (.xls)

Aanvraag van een erkenning voor nieuwe verenigingen Een aanvraag kan één keer per 4 jaar worden ingediend - eerstvolgende indienronde in 2020, vóór 1 juni Nog geen formulieren en leidraden ter beschikking

Projectsubsidies

Omschrijving Indiendatum Formulier - Leidraad - Model
Aanvraag van een projectsubsidie voor verenigingen informatie en participatie die een werkingssubsidie ontvangen uiterlijk op 1 september Formulier 'Aanvraag van een projectsubsidie' (.docx)