Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contact: team Verenigingen


Contactpersoon voor meer informatie

Hanna Martens
Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 06 50
@ hanna.martens@vlaanderen.be

Hanna Martens

Stephanie Vermeiren

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 34 42
@ stephanie.vermeiren@vlaanderen.be

Stephanie Vermeiren


Jan Deduytsche

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 68 17
@ jan.deduytsche@vlaanderen.be

Jan DeduytscheHilde Van Dyck

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 42
@ hilde.vandyck@vlaanderen.be

 

Hilde Van Dyck