Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contact: team Verenigingen


Contactpersoon voor meer informatie

Hanna Martens
afdeling Jeugd
team Verenigingen
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 06 50
F 02 553 41 17
@ hanna.martens@cjsm.vlaanderen.be

Hanna Martens

Stephanie Vermeiren

afdeling Jeugd
team Verenigingen
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 34 42
F 02 553 41 17
@ stephanie.vermeiren@cjsm.vlaanderen.be

Stephanie Vermeiren


Jan Deduytsche

afdeling Jeugd
team Verenigingen
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 68 17
F 02 553 41 17
@ jan.deduytsche@cjsm.vlaanderen.be

Jan DeduytscheHilde Van Dyck
(teamverantwoordelijke)
afdeling Jeugd
team Verenigingen
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 42
F 02 553 41 17
@ hilde.vandyck@cjsm.vlaanderen.be

 

Hilde Van Dyck