Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Budget

Het budget voor de subsidiëring van verenigingen informatie en participatie is sinds 2012 opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-C/WT (globaal budget voorzien voor de uitvoering van het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid - ook de middelen voor de andere in het decreet genoemde verenigingen zitten daarin vervat).

De afzonderlijke bedragen per vereniging vind je in de rubriek gesubsidieerde verenigingen.

  Initieel begroot bedrag Uiteindelijk beschikbaar bedrag (1)
Begrotingsjaar 2014 (2) 3 020 500  
Begrotingsjaar 2013 (2) 3 323 746,13  
Begrotingsjaar 2012 (2) 3 600 000 3 495 680
Begrotingsjaar 2011 (3) 3 506 000 3 506 000
Begrotingsjaar 2010 (3) 3 544 000 3 543 000
Begrotingsjaar 2009 (3) 3 303 000 3 261 000
Begrotingsjaar 2008 (3) 2 829 000 2 945 000

(1) Het voor dat jaar uiteindelijke beschikbare bedrag op de begroting, na de eventuele begrotingsaanpassingen.

(2) Bedrag afgenomen van het globale budget op artikel HC0/1HG-I-2-C/WT voor de subsidiëring van verenigingen informatie en participatie (in 2012 inclusief het bedrag voor de projecten participatie en informatie)

(3) Apart budget voor de subsidiëring van verenigingen participatie en informatie en van projecten participatie en informatie