Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Adviescommissie

De Vlaamse Regering kan adviescommissies samenstellen met experts in jeugd, jeugdwerk en kinderrechten om haar te adviseren over de toekenning van variabele subsidies aan verenigingen en de toekenning van projectsubsidies. Dat is bepaald in artikel 17, §3 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van de verenigingen informatie en participatie richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Informatie en Participatie op.

Samenstelling adviescommissie Informatie en Participatie

 • Bram Wiercx
  Voorzitter van de adviescommissie
  Stafmedewerker bij FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed
  Voormalig PR- en hostingmanager bij Jeugdwerknet
 • Maarten Mommaerts
  Financieel-administratief coördinator bij het Huis van het Nederlands in Brussel
  Voormalig coördinator van de Vlaamse scholierenkoepel

 • Bart Degryse
  Vormingsmedewerker en materiaalontwikkelaar bij Sensoa voor het actieterrein jongeren
  Kent het jeugdwerk in Vlaanderen door eerdere werkervaringen, free-lance opdrachten en vrijwilligerswerk

 • Marjolein Haan
  Adjunct directeur Diabetes Liga
  Voormalig coördinator VIP Jeugd

 • Astrid van Steen
  Universiteit Gent: onderzoeker – doctor in sociologie

 • Aicha Bouharras
  Stafmedewerker bij Vrouwen overleg Komitee
  Voormalig stafmedewerker Cultuur, Jeugd en Sport bij Minderhedenforum vzw