Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Wonen

Deelthema's Bevraagde minister(s) Vraag en antwoord
Duurzame woonomgeving
Sociale huisvesting
Relatie tussen kwaliteitsvol wonen en welbevinden van kinderen
Groene ruimte - speelzones
Projecten speelgoen

Pascal Smet
Jo Vandeurzen
Joke Schauvliege
Freya Van den Bossche

Vraag nr. 697 van Marijke Dillen - 9 september 2013 - antwoord ministers (.pdf)