Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Administratieve vereenvoudiging - lastenverlaging

Thema Minister(s) Vraag en antwoord
De Ambrassade - Opvolging brochure 'Regulitis' Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 26 juni 2018 - antwoord minister (pdf)
JKP - Administratieve vereenvoudiging voor het jeugdwerk
Procesverloop voor organisatie van kampen en fuiven kaart gebracht
Acties opgenomen in het Masterplan Bivakplaatsen
Sven Gatz
Geert Bourgeois

Vraag van Tine Soens - 18 februari 2016 - gecoördineerd antwoord ministers (.pdf)
Bijlage bij het antwoord: rapport procesverloop (.docx)

Bestrijding van de regulitis voor jeugdkampen
Sensibiliseren van lokale besturen
Aanpak van overregulering: verantwoordelijkheid van verschillende ministers in de Vlaamse Regering
Sven Gatz Vraag om uitleg van Tine Rombouts - 8 oktober 2015 - antwoord minister
Initiatieven rond fuifbeleid
Voorstellen van De Ambrassade in brochure "Regulitis"
Verplichte RIA (reguleringsimpactanalyse) voor de gemeenten?
Wie ondersteunt lokale besturen i.h.k.v. fuifbeleid?
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 14 juli 2015 - antwoord minister (.pdf)
Fuifbeleid bij lokale besturen
Stimuleren van een fuifbeleid: welke initiatieven?
Ondersteuning van Fuifpunt
Overzicht gemeenten met fuif- of feestloket
Sven Gatz Vraag van An Christiaens - 19 maart 2015 - antwoord minister (.pdf)
Belemmeringen voor jeugdorganisaties
Hoe wil de minister de plan- en regeloverlast voor jeugdverenigingen aanpakken?
Publicatie 'Regulitis' van De Ambrassade - vereenvoudigingsproject i.s.m. dienst Wetsmatiging
Sven Gatz Vraag om uitleg van Tine Soens - 16 oktober 2014 - antwoord minister - voorlopige versie (.pdf)
Verenigingsleven
Administratieve lastenverlaging voor verenigingen
Administratieve vereenvoudiging voor lokale besturen
Overleg met andere beleidsniveaus


Pascal Smet
Kris Peeters
Geert Bourgeois
Philippe Muyters

Vraag van Marijke Dillen - 9 september 2013 - antwoord minister (.pdf)