Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Onderzoek

Deelthema's Minister(s) Vraag en antwoord
Lokaal jeugdbeleid - Geplande tweemeting Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 22 juni 2018 - antwoord minister (pdf)
Ondersteuning jeugdverblijven en hostels - Eindrapport onderzoek (2) Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 19 juni 2018 - antwoord minister (pdf)
Buitenspelen Vlaamse kinderen - Onderzoek Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 25 mei 2018 - antwoord minister (pdf)
Ondersteuning jeugdverblijven en hostels - Eindrapport onderzoek Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 19 januari 2018 - antwoord minister (pdf)
Jeugdbewegingsbevraging - Actualisering Sven Gatz Vraag van Orry Van de Wauwer - 11 januari 2018 - antwoord minister (pdf)
Ondersteuning jeugdverblijven en hostels - Onderzoek Svan Gatz Vraag van Tine Soens - 3 oktober 2017 - antwoord minister (pdf)
Vrijetijdsbesteding jongeren in een instelling - Initiatieven (2) Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 15 juni 2017 - antwoord minister (pdf)
Lokaal jeugdbeleid - Eenmeting Sven Gatz Vraag van An Christiaens - 19 juni 2017 - antwoord minister (pdf)
Beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Media - Consultancyopdrachten Sven Gatz

Vraag van Caroline Bastiaens - 24 mei 2017 - antwoord minister (pdf)

Bijlage: overzicht van de onderzoeksopdrachten (xlsx)

Resultaten van de eenmeting lokaal jeugdbeleid Sven Gatz Vragen om uitleg van Tinne Rombouts, Imade Annouri en Miranda Van Eetvelde - 13 juni 2017 - antwoord minister
Vrijetijdsbesteding jongeren in een instelling - Initiatieven Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 10 april 2017 - antwoord minister (pdf)
Discriminatiebeleving bij jongeren - Bevraging Jeugdonderzoeksplatform (JOP)
Situatieschets discriminatiebeleving van het JOP online
Discriminatiebeleving is nieuw thema in de vragenlijst van de JOP-monitor 4
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 17 maart 2017 - antwoord minister (pdf)
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) - Klantentevredenheidsmeting Sven Gatz Vraag van Ward Kennes - 23 februari 2017 - antwoord minister (pdf)
Resultaten van de studie "De Brusselse jeugd, tussen diversiteit en kwetsbaarheid"
Groeiende diversiteit van de jongeren in Brussel vormen grote uitdagingen
Sven Gatz Vraag om uitleg van Yamila Idrissi - 19 mei 2016 - antwoord minister
JOP - Invloed discriminatie en racisme op kinderen
Aandacht voor de thema's diversiteit en stedelijkheid bij opmaak meerjarenplan JOP
In 2018 nieuwe bevraging van jongeren ('staat van de jeugd')
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 26 januari 2016 - antwoord minister (pdf)
Datafiche kinderen en jongeren
Annulatie opmaak en verspreiding datafiche
Andere initiatieven ter ontsluiting van de kennis over kinderen en jongeren:
- ontwikkeling Kinderrechtenmonitor
- nieuwsbrief Jong Geleerd
Ondersteuning door Studiedienst van de Vlaamse Regering

Kris Peeters Vraag van Chokri Mahassine - 6 december 2013 - antwoord minister-president (pdf)
Kennis over kinderen en jongeren
Onderzoeksplan
Jeugdonderzoeksplatform (JOP)
Netwerkgroep onderzoek
Bevolkingsprojecties studiedienst Vlaamse Regering
Nieuwsbrief Jong Geleerd

Pascal Smet
Jo Vandeurzen
Philippe Muyters
Kris Peeters

Vraag van Marijke Dillen - 9 september 2013 - antwoord ministers (pdf)
Kennis over kinderen, jongeren en hun leefwereld
Onderzoeksplan
Jeugdonderzoeksplatform (JOP)
JOP-monitor Brussel
JOP-monitor Gent-Antwerpen
Netwerkgroep onderzoek

Pascal Smet

Vraag van Marijke Dillen - 27 augustus 2013 - antwoord minister (pdf)