Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (MKKJ)

Deelthema's Minister(s) Vraag en antwoord
Impact van de regularisatie van de gescoprojecten op Werkingen Kansarme Jongeren (WMKJ)
Gesprekken over de regularisatie van de gescoprojecten lopen nog
Werkingen krijgen wellicht plaats in decreet bovenlokaal jeugdwerk
Sven Gatz Vraag om uitleg van Imade Annouri - 28 april 2016 - antwoord minister
Lokaal beleid m.b.t. maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
Selectie van 54 gemeenten op basis van 7 sociaalgeografische indicatoren die maatschappelijke kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren bepalen
Gevolgen voor deze 54 gemeenten van de integratie van de sectorale subsidies voor lokaal jeugdbeleid in het Gemeentefonds
Sven Gatz Vraag om uitleg van Tinne Rombouts - 12 maart 2015 - antwoord minister (.pdf)
Deelname van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan Youth in Action
Bereik van maatschappelijk kwetsbare jongeren: wat zegt het rapport van het RAY-netwerk?
Rol van Jint: inclusie van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen - opzetten inclusietrajecten
Pascal Smet Vraag om uitleg van Johan Verstreken - 28 januari 2014 - antwoord minister (.pdf)
Tendering in het jeugdwerk
Vermarkting van het jeugdwerk
Gebruik van tenders in het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
Gebruik van tenders in het Vlaamse en lokale jeugdbeleid
Pascal Smet Vraag nr 43 van Chokri Mahassine - 10 oktober 2013 - antwoord minister (.pdf)
Provinciaal jeugdwerk met kwetsbare jongeren
Ondersteuning door provinciebesturen na interne staatshervorming
Huidige ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Bestuursakkoord tussen Vlaanderen en provincies: taken provincies
Jo Vandeurzen Vraag nr. 15 van Bart Caron - 26 september 2013 - antwoord minister (.pdf)
Provinciale werkingen voor kinderen en jongeren met een handicap
Ondersteuning door provinciebesturen na interne staatshervorming
Bestuursakkoord tussen Vlaanderen en de provincies: taken provincies
Pascal Smet Vraag om uitleg van Sabine Poleyn - 22 oktober 2013 - antwoord minister (.pdf)

Beleid inzake maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
Ontwikkeling van beleidsdomeinoverschrijdende strategie
Ondersteuning organisaties die werken met MKKJ
Verbreding lokaal en bovenlokaal aanbod voor MKKJ
Verhoging internationale mobiliteit van MKKJ

Pascal Smet
Ingrid Lieten
Geert Bourgeois
Jo Vandeurzen
Joke Schauvliege
Philippe Muyters

Vraag nr. 893 van Marijke Dillen - 9 september 2013 - antwoord minister (.pdf)