Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Kinderrechten

Thema's Minister(s) Vraag en antwoord
Kinderrechteneducatie - Onderzoek Kenniscentrum Kinderrechten vzw Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 22 juni 2018 - antwoord minister (pdf)
JoKER - Stand van zaken Alle ministers Vraag van Miranda Van Eetvelde - 6 april 2018 - gecoördineerd antwoord ministers
Terugkeer van Belgische kinderen uit conflictzones Sven Gatz Vraag om uitleg van Imade Annouri - 26 april 2018 - antwoord minister
Onderzoek van KeKi naar het versterken van kinderrechteneducatie in het jeugdwerk Sven Gatz Vraag om uitleg van Imade Annouri - 26 april 2018 - antwoord minister
JoKER - Stand van zaken Alle ministers Vraag van Miranda Van Eetvelde - 18 januari 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (.pdf)
Label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten - Aandacht voor dakloosheid Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 27 januari 2017 - antwoord minister (pdf)
Toegang van jongeren tot hun rechten - Implementatie Europese aanbeveling Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 19 oktober 2016 - antwoord minister (.pdf)

Kinder- en mensenrechteneducatie in het onderwijs
Aandacht en expertise via de implementatie van de vakoverschrijdende eindtermen en via detachering van leerkrachten naar kinder- en mensenrechtenorganisaties

Hilde Crevits
Sven Gatz
Vraag van Tine Soens - 5 september 2016 - gecoördineerd antwoord ministers
JoKER - Stand van zaken
Doeltreffend gebruik en optimalisering van het kind- en jongereneffectenrapport (JoKER): met welke maatregelen?
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 28 oktober 2015 - antwoord minister (.pdf)
Aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid - Actualisering
Geactualiseerde lijst klaar - in juli 2015 voorgelegd aan Vlaamse Regering
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 15 september 2015 - antwoord minister (.pdf)
Vlaams Actieplan Kinderrechten - Administratieve procedures en sancties
GAS-reglementering: niet in strijd met de kinderrechten
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 23 juni 2015 - antwoord minister (.pdf)
Kinderrechtenmonitor - Stand van zaken
Jaarlijkse actualisatie in november
Onbrekende gegevens Welzijn worden in 2015 aangeleverd

Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 18 mei 2015 - antwoord mininster (.pdf)
Kindvriendelijke vertaling Vlaams kinderrechtenbeleid
Niet in Klasse wegens besparingen
Uiterlijk in 2016 kindvriendelijke vertaling JKP
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 8 mei 2015 - antwoord minister (.pdf)
Kind- en jongere-effectrapportage (JoKER) - Optrekken leeftijdsgrens
Evaluatie van JoKER door KEKI in 2012
Verdeeldheid bij jeugd- en kinderrechtenorganisaties over al dan niet optrekken van de leeftijdsgrens
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 20 april 2015- antwoord minister (.pdf)
Recht op spelen
Initiatieven: campagne Goe Gespeeld, Buitenspeeldag, doelstellingen in het nieuwe JKP, Kinderrechtenmonitor, label 'Kindvriendelijke gemeente', prijs 'Jeugdgemeente van Vlaanderen'
Sven Gatz Vraag om uitleg van Tine Soens - 11 juni 2015 - antwoord minister
Europese conferentie over het belang van het kind
Output en impact op het Vlaamse beleid rond kinderrechten
Sven Gatz Vraag van Johan Verstreken - 9 januari 2015 - antwoord minister (.pdf)
Plannen om minderjarige asielzoekers op te sluiten in gesloten centra
In strijd met het Kinderrechtenverdrag
Hoe kan de minister zijn federale collega's hierop wijzen?
Sven Gatz Vraag om uitleg van Freya Van den Bossche - 23 oktober 2014 - antwoord minister - voorlopige versie (.pdf)

Minimissverkiezingen
Schoonheidswedstrijden voor kinderen: omstreden
Sensibilisering van ouders en organisatoren
Initiatieven op Vlaams, Waals en federaal niveau

Pascal Smet Vraag van Danielle Godderis-T’Jonck - 22 oktober 2013 - antwoord minister (.pdf)
Vorming rond kinderrechten
Vorming voor professionelen die werken voor kinderen en jongeren
Acties rond vorming in Vlaams Actieplan Kinderrechten
Subsidies voor verenigingen die specifiek inzetten op het informeren van kinderen, jongeren en volwassenen over de rechten van het kind

Pascal Smet
Ingrid Lieten
Jo Vandeurzen
Joke Schauvliege
Philip Muyters
Vraag van Marijke Dillen - 28 augustus 2013 - gecoördineerd antwoord minister Smet (.pdf)