Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Jeugdverblijfcentra - Bivakplaatsen - Jeugdtoerisme - Uitleendienst Kampeermateriaal

Thema's Minister(s) Vraag en antwoord
Kampcharter - Monitoring (2) Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 20 februari 2018 - antwoord minister (pdf)
Jeugdherberg Bruegel Brussel - Promotie en werking Ben Weyts Vraag van Willy Segers - 1 juni 2018 - antwoord minister (.pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Speciaal vervoer voor jeugdkampen (4) Sven Gatz
Ben Weyts
Vraag van Tine Soens - 31 mei 2018 - antwoord minister (pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Afvalophaling Joke Schauvliege
Sven Gatz
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 16 mei 2018 - gecoördineerd antwoord minister (pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Zonevreemde jeugdverblijven Joke Schauvliege
Ben Weyts
Sven Gatz
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 16 mei 2018 - gecoördineerd antwoord minister (pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Modelreglementen Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 16 mei 2018 - antwoord minister (pdf)
Kinderboerderijen - Statuut - Plaats in het BRV Joke Schauvliege Vraag van Francesco Vanderjeugd - 16 april 2018 - antwoord minister (pdf)
Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 18 april 2018 - antwoord minister (pdf)
Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) - Aanvragen en weigeringen Sven Gatz

Vraag van Tine Soens - 26 april 2018 - antwoord minister

Vraag van Tine Soens - 20 februari 2018 - antwoord minister (pdf)

Kampcharter - Monitoring Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 20 februari 2018 - antwoord minister (pdf)
Kampcharter - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Tinne Rombouts - 8 februari 2018 - antwoord minister (pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Speciaal vervoer voor jeugdkampen - Proefprojecten (2) Ben Weyts
Sven Gatz
Vraag van Tine Soens - 25 januari 2018 - antwoord minister (pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Uitbreiding aanbod kampeerterreinen (2) Sven Gatz
Joke Schauvliege
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 25 januari 2018 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Samenwerking met Defensie Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 17 januari 2018 - antwoord minister (pdf)
Hanenbos Beersel - Openstelling Sven Gatz Vraag van Peter Van Rompuy - 9 januari 2018 - antwoord minister (pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Speciaal vervoer voor jeugdkampen - Proefprojecten Sven Gatz
Ben Weyts
Vraag van Tine Soens - 23 november 2017 - antwoord minister (pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Uitbreiding aanbod kampeerterreinen Sven Gatz
Joke Schauvliege
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 13 oktober 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Terbeschikkingstelling kampweides Sven Gatz
Joke Schauvliege
Ben Weyts
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 13 oktober 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Jeugdverblijven - Overnachtingen jongeren Ben Weyts Vraag van Cathy Coudyser - 29 september 2017 - antwoord minister (pdf)
Toerisme voor Allen - Managementondersteuningspunten (MOP'S) Ben Weyts Vraag van Cathy Coudyser - 29 september 2017 - antwoord minister (pdf)
Jeugdherberg Begeinhof Tongeren - Type overnachtingen 2016 Ben Weyts Vraag van An Christiaens - 5 oktober 2017 - antwoord minister (pdf)
Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme - Veiligheidsprocedures Sven Gatz Vraag van Tine Van der Vloet - 27 september 2017 - antwoord minister (pdf)
Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 27 september 2017 - antwoord minister (pdf)
Kampen en jeugdverblijven - Geluidsoverlast Sven Gatz
Joke Schauvliege
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 22 september 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Speciaal vervoer voor jeugdkampen (3) Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 11 september 2017 - antwoord minister (pdf)
Uitleendienst Kampeermateriaal - Samenwerking met Defensie Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 6 september 2017 - antwoord minister (pdf)
Jeugdherberg Begeinhof Tongeren - Bezoekers en subsidiëring Ben Weyts Vraag van An Christiaens - 23 augustus 2017 - antwoord minister (pdf)
Jeugdlokalen - Beleid inzake brandveiligheid Sven Gatz Vraag van Lionel Bajart - 26 juni 2017 - antwoord minister (pdf)
Zonevreemde jeugdverblijven - Taskforce Bivakplaatsen Sven Gatz
Joke Schauvliege
Vraag van Lionel Bajart - 26 juni 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Afvalproblematiek bivakplaatsen - Analyse Centrum voor Jeugdtoerisme Joke Schauvliege
Sven Gatz
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 15 juni 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Toeristentaks Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 15 juni 2017 - antwoord minister (pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Speciaal vervoer voor jeugdkampen (2) Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 7 juni 2017 - antwoord minister (pdf)
Uitleendienst Kampeermateriaal - Aanbod aan kampeertenten voor de jeugdbewegingen Sven Gatz Vragen om uitleg van Imade Annouri en Miranda Van Eetvelde - 13 juni 2017 - antwoord minister
Jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfcentra - Vrijstelling onroerende voorheffing Bart Tommelein Vraag van Tinne Rombouts - 6 april 2017 - antwoord minister (pdf)
Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) - Aanvragen en weigeringen Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 12 april 2017 - antwoord minister (pdf)
Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 24 maart 2017 - antwoord minister (pdf)
Jeugdherberg Bruegel Brussel
Werking, uitbreiding en renovatie
Sven Gatz Vraag van Willy Segers - 24 februari 2017 - antwoord minister (.pdf)

Masterplan bivakplaatsen:

- Toerisme voor Allen

- Afvalinzameling en kampvuur

- Tekort aan kampplaatsen en kampeermateriaal

- Speciaal vervoer voor jeugdkampen (1)

- Aanpak overregulering en complexe procedures

 

- Ben Weyts

- Joke Schauvliege

- Sven Gatz

- Ben Weyts

- Sven Gatz

 

- Vraag van Tine Soens - antwoord minister (pdf)

- Vraag van Tine Soens - antwoord minister (pdf)

- Vraag van Tine Soens - antwoord minister (.pdf)

- Vraag van Tine Soens - antwoord minister (.pdf)

- Vraag van Tine Soens - antwoord minister (.pdf)

Uitleendienst Kampeermateriaal - Digitalisering aanvraagprocedures Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 27 januari 2017 - antwoord minister (.pdf)
Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) - Bijdrage Defensie en uitleendienst provincie Vlaams-Brabant Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 18 november 2016 - antwoord minister (.pdf)
Uitleendienst Kampeermateriaal - Geweigerde aanvragen zomer 2016
(2) Stand van zaken op 21 september 2016: aantal aanvragen, toezeggingen, weigeringen,...
(1) Tijdens de piekperiode wordt het aantal gevraagde tenten per groep beperkt.
Sven Gatz

(2) Vraag van Tine Soens - 8 september 2016 - antwoord minister (.pdf)

(1) Vraag van Tine Soens - 18 april 2016 - antwoord minister (.pdf)

Uitleendienst kampeermateriaal - Nieuw registratiesysteem
Evaluatie registratiesysteem is voltooid: een aantal wijzigigingen zullen worden doorgevoerd
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 8 september 2016 - antwoord minister (.pdf)
Uitleendienst Kampeermateriaal - (Gedeeltelijk) geweigerde aanvragen in 2015
24 aanvragen gedeeltelijk geweigerd - 49 aanvragen volledig geweigerd (waarvan 47 met een eigen oplossing)
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 8 juni 2016 - antwoord minister (.pdf)
Uitleendienst Kampeermateriaal - Aanvragen 2016
Definitieve cijfers zomerkampen pas in september 2016 beschikbaar
Evaluatie digitaal reservatieprogramma loopt - aanpassingen voorzien vóór start uitleenseizoen 2017
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 17 mei 2016 - antwoord minister (.pdf)
Dreigend tententekort voor de zomerkampen van de jeugdbewegingen
Tekort aan slaapplaatsen is beperkt tot 1 à 2 procent van de totale capaciteit + is beperkt tot piekperiode
Sven Gatz Actuele vraag van Miranda Van Eetvelde - 22 juni 2016 - antwoord minister
Budgetvriendelijk toerisme: uitbouw van jeugdherbergen
Bezettingsgraad Vlaamse jeugdherbergen
Ben Weyts Vaag van Rob Beenders - 18 maart 2016 - antwoord minister (.pdf)
Uitleendienst Kampeermateriaal - Nieuw registratiesysteem
Aantal beschikbare tenten in ULDK - aantal geweigerde aanvragen
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 18 februari 2016 - antwoord minister (.pdf)
Jeugdherbergen - Stand van zaken
Aantal erkende hostels - aantal overnachtingen - bezettingsgraad - nationaliteit toeristen - capaciteit
Ben Weyts Vraag van Vera Jans - 11 januari 2016 - antwoord minister (pdf)
Uitleendienst Kampeermateriaal - Stand van zaken
Aantal aanvragen - totaal aanbod - budget ULDK - online registratietool - overdracht provinciale uitleendienst Vlaams-Brabant - gebruik tenten Defensie
Sven Gatz

Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 17 maart 2016 - antwoord minister

Vraag van Miranda van Eetvelde - 29 januari 2016 - antwoord minister (pdf)

Opvang van asielzoekers in jeugdverblijfcentra
Centra die niet meer voldoen aan de regelgeving door de opvang van asielzoekers, zullen hun erkenning niet verliezen
Ben Weyts Actuele vragen - 3 februari 2016 - antwoord minister
Uitleendienst Kampeermateriaal - Nieuw registratiesysteem Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 23 oktober 2015 - antwoord minister (.pdf)
Uitleendienst Kampeermateriaal - Stand van zaken aanbod tenten en registratiesysteem Sven Gatz Vraag Van Miranda Van Eetvelde - 20 oktober 2015 - antwoord minister
Zonevreemde jeugdverblijven - Regularisatie
Regularisatie via provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Begeleiding van provincies en gemeenten door Ruimtelijke Ordening en Toerisme Vlaanderen
Joke Schauvliege Vraag van Tine Soens - 24 augustus 2015 - antwoord minister (.pdf)
Aanbod jeugdverblijven - Hiaten
Conceptnota Masterplan Bivakplaatsen in voorbereiding
Voorstel voor een monitoringsysteem: meet kwaliteit/ diversiteit en spoort blinde vlekken op
Sven Gatz
Ben Weyts
Vraag van Tine Soens - 26 juni 2015 - gecoördineerd antwoord minister (.pdf)
Jeugdverblijven in woonkernen - Knelpunten
Campagne "Respect op kamp": moet respect tussen jongeren op kamp en de buurt bevorderen
Regularisering zonevreemde jeugdverblijven: wat doet minister?
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 1 juli 2015 - antwoord minister (.pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Stand van zaken
Masterplan: opgemaakt door werkgroep Jeugdtoerisme van De Ambrassade
Selectie van acties uit het Masterplan wordt in conceptnota jeugd-toerisme gegoten
Goedkeuring conceptnota door Vlaamse Regering: najaar 2015
Ben Weyts
Sven Gatz
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 24 april 2015 - antwoord ministers (.pdf)
Herziening Logiesdecreet
Uitzonderingsmaatregel jeugdbewegingen
Ben Weyts Vraag van Miranda Van Eetvelde - 5 mei 2015 - antwoord minister (.pdf)

Uitleendienst Kampeermateriaal
Uit dienst genomen en beschikbare tenten

Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 11 mei 2015 - antwoord minister (.pdf)
Uitleendienst Kampeermateriaal: aanvragen en inventaris
Aantal aanvragen 2012-2015
Ttentenstock ULDK 2012-2015
Tentenstock Defensie en uitleendienst provincie Vlaams-Brabant 2012-2015
Sven Gatz Vraag van An Christiaens - 13 februari 2015 - antwoord minister (.pdf)
Uitleendienst Kampeermateriaal: aanbod en ontleningen
Cijfers aantal ontleningen
Totaalaanbod aan kampeermateriaal
Ontvangsten ULDK (huurgelden, schadegevallen)
Digitaal reserveringsprogramma
Protocol met FOD Defensie

Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 26 januari 2015 - antwoord minister (.pdf)
Sluiting tentenuitleenpost De Hoge Rielen
Centralisatie van de volledige tentenstock op nieuwe locatie te Nossegem
Efficiëntiewinst door centralisatie tentenverhuur en personeelskrachten

Sven Gatz Vraag van Ward Kennes - 12 januari 2015 - antwoord minister (.pdf)
Regularisatie van zonevreemde jeugdverblijven
Stand van zaken van de planinitiatieven om zonevreemde jeugdverblijven te regulariseren - overzicht per provincie
Joke Schauvliege
Ben Weyts
Vraag van Lydia Peeters - 6 januari 2015 - gecoördineerd antwoord ministers (.pdf)

Jeugdherberg Bruegel Brussel
Stand van zaken uitbreiding en renovatie
Overleg met de stad Brussel over de bouwvergunning
Start en duur van de werken

Ben Weyts Vraag van Karl Vanlouwe - 29 oktober 2014 - antwoord minister (.pdf)
Jeugdherbergen in Vlaanderen
Evolutie van het aantal overnachtingen in jeugdherbergen
Promotie van Vlaamse jeugdherbergen in het buitenland
Ben Weyts Vraag van Rob Beenders - 2 oktober 2014 - antwoord minister (.pdf)
Subsidiëring door Toerisme Vlaanderen
Subsidiëring van jeugdverblijfcentra en jeugdverenigingen op basis van de subsidielijn 'Animatie' en 'Managementondersteuningspunten'
Ben Weyts Vraag van Cathy Coudyser - 25 september 2014 - antwoord minister (.pdf)
Uitvoering Actieplan Jeugdverblijven
Plan van aanpak voor zonevreemde jeugdverblijven, met ruimtelijk afwegingskader
Planinitiatief (ruimtelijk uitvoeringsplan) nodig voor 92 jeugdverblijven
Ondersteuning vanuit Vlaanderen voor provincies en gemeenten bij opmaak van een ruimtelijk plan
Geert Bourgeois
Joke Schauvliege
Pascal Smet
Philippe Muyters
Vraag van Chokri Mahassine - 7 februari 2014 - gecoördineerd antwoord ministers (.pdf)
Centra met een erkenning 'Toerisme voor Allen'
Jeugdverblijfcentra: aantal, capaciteit en subsidies
Centra voor volwassenentoerisme: aantal, capaciteit en subsidies
Geert Bourgeois Vraag van Jurgen Vanlerberhe - 15 oktober 2013 - antwoord minister (.pdf)

Subsidiëring Home Mathilde Schroyens Koksijde
Infrastructuursubsidies 2013
Personeels- en werkingssubsidie 2014-2017
Bij sluiting centrum: wat met subsidies?

Pascal Smet
Geert Bourgeois
Vraag van Jurgen Vanlerberhe - 23 september 2013 - antwoord ministers (.pdf)