Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Internet - Sociale media - Media

Thema's Minister(s) Vraag en antwoord
Versterken van mediawijsheid bij kinderen en jongeren Sven Gatz Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 29 maart 2018 - antwoord minister
Computationeel denken bij kinderen - Afstemming initiatieven Hilde Crevits
Philippe Muyters
Sven Gatz
Vraag van Katia Segers - 20 oktober 2016 - gecoördineerd antwoord ministers
Minumumleeftijd voor gebruikers van sociale media
Nieuwe EU-verordening inzake gegevensbescherming
Sven Gatz Vragen om uitleg van Lionel Bajart, Katia Segers en Miranda Van Eetvelde - 19 mei 2016 - antwoord minister
Veilig gebruik van sociale media door jongeren
Kenniscentrum Mediawijsheid en andere (jeugd)organisaties ondernnemen heel wat acties omtrent jongeren, seks, relaties en online (sociale) media
Sven Gatz Vraag om uitleg van Lionel Bajart - 10 maart 2016 - antwoord minister
Sociale media - Seksuele intimidatie van meisjes
Maatregelen: mediawijzer maken van jongeren en en hen wijzen op de mogelijke gevaren van sociale netwerken
Opdracht voor het Kenniscentrum Mediawijsheid
Sven Gatz Vraag van Sabine De Bethune - 19 november 2015 - antwoord minister (.pdf)

Internetverslaving bij jongeren
Initiatieven binnen het mediabeleid: mediawijsheid, Kenniscentrum Mediawijsheid
Overleg met Welzijn en Onderwijs
Initiatieven van de jeugdsector: Mediaraven (project 'Apestaartjaren'), De Ambrassade ( kwaliteitslabel 'Trusty')

Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 17 december 2014 - antwoord minister (.pdf)
Bereiken van jongeren via sociale media
Gebruik van sociale media door overheidsdiensten
Informeren van jongeren verloopt ook via gesubsidieerde jeugdverenigingen en andere overheidsinitiatieven
Kris Peeters
Pascal Smet
Vraag van Chokri Mahassine - 23 januari 2014 - antwoord ministers (.pdf)
Gaming
Gevaren van gewelddadige games
Sensibilisering van ouders
Rol van het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid
Sensibilisering via het onderwijs
Pascal Smet Vraag om uitleg van Wim Wienen - 22 oktober 2013 - antwoord minister (.pdf)
Stimuleren van mediawijsheid bij jongeren
Mediawijsheid en mediageletterdheid
Veilig internet en reclamebewustzijn
Netwerking tussen jongerenmedia-actoren
Jongerenmediadag

Pascal Smet
Jo Vandeurzen
Joke Schauvliege
Ingrid Lieten

Vraag van Marijke Dillen - 3 september 2013 - antwoord ministers (.pdf)
Beleid inzake cyberpesten
Acties tegen cyberpesten
ICT-veiligheid
e-Safety Label
Pascal Smet
Jo Vandeurzen
Vraag van Marijke Dillen - 3 september 2013 - antwoord ministers (.pdf)