Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Internationaal engagement van jongeren

Deelthema's Minister(s) Vraag en antwoord
Bel'J - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 14 februari 2018 - antwoord minister (pdf)
Statuut au pair - Bevoegdheid Geert Bourgeois Vraag van Emily Talpe - 13 december 2017 - antwoord minister (pdf)
Erasmus+ - Halfwegevaluatie Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 22 mei 2017 - antwoord minister (pdf)
Evaluatie van Bel'J Sven Gatz

Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 9 maart 2017 - antwoord minister

Vraag van Miranda Van Eetvelde - 20 januari 2017 - antwoord minister (pdf)

Vlaanderen-Brussel als bestemming voor internationale uitwisseling - Impact aanslagen

Sven Gatz Vraag van Vera Celis - 9 augustus 2016 - antwoord minister (pdf)
De toekomst van het Europees Jeugdorkest
Verdere subsidiëring mogelijk vanuit het programma Creatief Europa
Sven Gatz Vraag om uitleg van Bart Caron - 9 juni 2016 - antwoord minister
Bel'J-programma - Evaluatie
Nog geen akkoord over gezamenlijke evaluatie en plan van aanpak
Financiële tegemoetkomingen in 2015
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 29 januari 2016 - antwoord minister (pdf)
Tweede Europese Jeugdwerkconventie: inbreng en opvolging
Inbreng door Vlaamse delegatie van jeugdwerkers en beleidsmedewerkers
Opvolging via Europese aanbeveling (2017), traject diversiteit in het jeugdwerk, vervolgtraject Jong in de Stad en Vlaamse jeugdwerkconventie (2019)

Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 2 december 2015 - antwoord minister (.pdf)
EU-Jeugdconferentie Luxemburg - Aanbevelingen
Aanbevelingen hebben bijgedragen tot resolutie van de EU-Raad over politieke participatie van jongeren aan het democratische debat in Europa
Aanbevelingen van de gestructureerde dialoog zijn ook geïintegreerd in het JKP 2015-2019
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 5 november 2015 - antwoord minister (.pdf)
Kinderbijslag voor jongeren in uitwisselingsprogramma's - Knelpunten
Mogelijks terugvordering of vermindering van kinderbijslag als jongeren voor een lange periode buiten de EER verblijven
Zet rem op uitwisselingservaring en vrijwilligerswerk
Rol van JINT: informeren van ouders

Sven Gatz


Jo Vandeurzen

Vraag van Miranda Van Eetvelde - 25 juni 2015 - antwoord minister (.pdf)

Vraag van Vera Celis - 1 juli 2015 - antwoord minister (.pdf)

Evaluatie Bel'J programma
Evaluatie gepland voor 2016, bijsturingen in 2011 en 2015
Opmerkelijke stijging aantal aanvragen in 2014
Sterke promotie van Bel'J via infofolders en digitale kanalen van Jint
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 4 juni 2015 - antwoord minister (.pdf)

Internationaal engagement van jongeren
Aandacht voor internationale en mondiale thema’s stimuleren
Internationale mobiliteit verhogen
Kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren verhogen
Kennis rond duurzame ontwikkeling verhogen
Inburgeringstrajecten gericht op jongeren

Pascal Smet
Kris Peeters
Geert Bourgeois
Joke Schauvliege

Vraag van Marijke Dillen - 9 september 2013 - antwoord ministers (.pdf)