Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Informatie - Communicatie

Deelthema's Minister(s) Vraag en antwoord
Communicatieplatform voor de jeugd - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 6 april 2018 - antwoord minister (pdf)
Samenwerking De Ambrassade en VDAB - Stand van zaken Sven Gatz
Philipe Muyters
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 7 februari 2018 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Jeugdcommunicatieplatform - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 11 januari 2018 - antwoord minister (pdf)
Implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de cultuur-, jeugd- en mediasector Sven Gatz Vraag om uitleg van Karin Brouwers - 19 oktober 2017 - antwoord minister
Communicatieplatform voor kinderen en jongeren - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 24 maart 2017 - antwoord minister (pdf)
Communicatieplatform voor jongeren - Stand van zaken
De conclusies uit de bevragingsronde en de lessen uit het benchmarkonderzoek (bezoek an Young Scot) worden in oktober-november besproken met de stuurgroep en met de belanghebbenden.
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 5 september 2016 - antwoord minister (pdf)
Laaggeletterdheid bij jongeren en volwassenen - Initiatieven
Wat jeugd betreft: inzetten op digitale competenties en op het verwerken van informatie via o.a. Trustylabel en Jongerengids
Sven Gaz Vraag van Vera Celis - 9 augustus 2016 - antwoord minister (pdf)
Uniek communicatieplatform voor kinderen en jongeren - Stand van zaken - Rol van Awel
Opportuniteiten en randvoorwaarden van een communicatieplatform worden in kaart gebracht
Onderzoeks- en consultatiefase is aan de gang
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 2 juni 2016 - antwoord minister (pdf)
MNM - Website 'Generation M'
Geen samenwerking met Ambrassade en Jongerengids
Geen Trusty-label aangevraagd voor de website
Sven Gatz Vraag van Tinne Rombouts - 11 februari 2016 - antwoord minister (pdf)
Kinder- en jongerentelefoon Awel
Recordaantal oproepen in 2015
Tot 2018: geen ingreep mogelijk op subsidiebedrag Awel
Communicatieplatform: eventuele rol voor Awel
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 17 maart 2016 - antwoord minister

Aanspreekpunt voor kinderen en jongeren - Stand van zaken
Bestaande dienstverlening (1700, 1712) kindvriendelijker maken
Ontwikkeling uniek communicatieplatform: ook rol voor actoren uit media, welzijn en onderwijs - trekkersgroep met diverse actoren wordt in 2016 aangeduid

Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 9 oktober 2015 - antwoord minister (.pdf)

Jongerengids
Papieren versie verdwijnt niet
De Ambrassade heeft decretale opdracht om kinderen en jongeren te informeren: o.a. via jongerengids.be, jeugdinfotheek.be, kwaliteitslabel Trusty, ondersteuning JIP's

Sven Gatz Vraag om uitleg van Tine Soens - 28 mei 2015 - antwoord minister
Ondersteuning van Jeugdinformatiepunten (JIP)
Coöordinatie door De Ambrassade
Lerend netwerk van JIP’s
JIP's gesitueerd binnen Jongeren Advies Centra (JAC)
Jo Vandeurzen Vraag van Marijke Dillen - 15 oktober 2013 - antwoord minister (.pdf)
Kwaliteit van het jeugdinformatieaanbod
Kwaliteitskader voor jeugdinformatie
'Trusty' - Kwaliteitslabel voor jeugdinformatie

Pascal Smet
Jo Vandeurzen

Vraag van Marijke Dillen - 9 september 2013 - antwoord ministers (.pdf)
Toegankelijkheid van jeugdinformatie
Databank jeugdinfotheek.be
Basisopleiding voor jeugdinformatiewerkers
Ondersteunende rol VVJ en De Ambrassade

Pascal Smet
Jo Vandeurzen
Ingrid Lieten
Geert Bourgois
Joke Schauvliege
Philippe Muyters

Vraag van Marijke Dillen - 9 september 2013 - antwoord ministers (.pdf)