Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Jeugdcultuur en Cultuureducatie

Deelthema's Minister(s) Vraag en antwoord - verslag

Gedachtewisseling over cultuureducatie

Hoorzitting over cultuureducatie

Sven Gatz
Hilde Crevits

Verslag van de gedachtewisseling

Verslag van de hoorzitting

Ondersteuning (creatief) leren schrijven en schrijftalent bij kinderen
Nood aan afstemming van het opleidingsaanbod 'creatief schrijven'
Evaluatie van de regionale expertisenetwerken cultuureducatie (ENCE) klaar in voorjaar 2016
Sven Gatz Vraag van Marius Meremans - 27 oktober 2015 - antwoord minister (.pdf)
Hiphopcultuur in Brussel
Is er een gebrek aan erkenning en ondersteuning van hiphop, breakdance en urban arts?
Moeten cultuurcentra en -huizen meer gestimuleerd worden om deze cultuurvormen een podium te bieden?
Sven Gatz Vraag om uitleg van Yamila Idrissi - 28 mei 2015 - antwoord minister
Cultuureducatie in het jeugd- en onderwijsbeleid
Conceptnota 'Groeien in cultuur' en actieplan
Gerealiseerde voorstellen en acties
Voorstellen en acties in uitvoering
Pascal Smet Vraag van Ann Brusseel - 13 september 2013 - antwoord minister (.pdf)
Cultuureducatie in het cultuurbeleid
Conceptnota 'Groeien in cultuur' en actieplan
Gerealiseerde voorstellen en acties
Voorstellen en acties in uitvoering

Joke Schauvliege


Vraag van Ann Brusseel - 13 september 2013 - antwoord minister(s) (.pdf)