Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vrije tijd van jongeren in migratie


Opdrachtgever Departement Cultuur, Jeugd en Media
Uitvoerder Universiteit Gent
Periode 2018-2019
Eindrapport Vrije tijd van jongeren in migratie (pdf)

Studiedag 'Vrije tijd van jongeren in migratie'

Het Departement CJM en de onderzoekers van de Universiteit Gent stelden op 1 oktober de resultaten van het onderzoek 'Vrije tijd van jongeren in migratie' voor. Dat onderzoek brengt in beeld hoe jongeren uit onthaalklassen (OKAN-onderwijs) vrije tijd, vrijetijdsbesteding en drempels voor een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding beleven.

Het werd een boeiende voormiddag met een voorstelling van de onderzoeksresultaten, prikkelende getuigenissen en werktafels waar de beleids- en praktijkaanbevelingen onder de loep werden genomen. Hieronder vind je de presentatie met de belangrijkste bevindingen en een videovoorstelling van het project NIEMO van vzw Jong.

Programma

9.30 - 10.45 uur

Plenaire sessie met 

11.00 - 13.00 uur

Werktafels beleidsaanbevelingen (de feedback uit de werktafels kiomt eind oktober online)

  • Taal I: niveau van taalvaardigheid als drempel voor vrije tijd
  • Taal II: taalverwerving als drempel voor vrije tijd
  • Isolement en eenzaamheid bij jongeren in migratie
  • Kwetsbare subdoelgroepen: meisjes, jongeren uit conflictgebieden en jongeren in asielcentra
  • Culturele verenigingen: nog moeilijkere toegang