Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Veiligheid van verenigingslokalen binnen de sectoren Cultuur, Jeugdwerk en Sport in Vlaanderen

 

Oprachtgever Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Uitvoerder UGent, faculteit Ingenieurswetenschappen
Periode 1 januari 2008 - 31 mei 2008

 

Bedoeling van dit onderzoek was een zicht te krijgen op de bevoegdheden van de verschillende bestuursniveaus en hiaten in de regelgeving op te lijsten. Grote vraag was of er nood is aan een bijkomend regelgevend initiatief (en middelen) van de Vlaamse overheid. Een eerste antwoord op deze vraag vind je terug in het voorwoord van de minister bij het eindrapport.

Het onderzoek werd uitgeschreven en gecoördineerd door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, en werd uitgevoerd door de vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding van de Universiteit Gent, onder leiding van prof.dr.ir. P. Vandevelde. De afdeling Jeugd was nauw bij het onderzoek betrokken via de stuurgroep.


>> Eindrapport onderzoek veiligheid van verenigingslokalen (PDF)