Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Proeftuinen participatiebeleid Jeugd

 

Oprachtgever Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder Artesis Hogeschool Antwerpen
Periode Mei tot oktober 2011
Eindrapport Eindrapport evaluatie proeftuinprojecten 'kansengroepen' (Pdf - 1,4 Mb)

 

Doel van het onderzoek

Het onderzoek focust op de volgende elementen:

  • een beleidsmatige evaluatie van het instrument 'proeftuin'
  • een beleidsmatige evaluatie van de proeftuinprojecten 'kansengroepen' in de periode 2009-2011.

Het onderzoek werd in oktober 2011 afgerond en moet leiden tot concrete voorstellen en beleidsaanbevelingen.