Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Personeelsevolutie op de gemeentelijke jeugddiensten en in het lokale jeugdwerk

 

Oprachtgever Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten vzw (VVJ)
Periode 2004

 

Dit onderzoek schetst een duidelijk beeld van het personeel dat anno 2004 werkzaam was voor het lokale jeugdwerkbeleid.

Het onderzoek omvat twee luiken. Het eerste deel behandelt de personeelsevolutie op de gemeentelijke jeugddiensten. In het tweede luik komt de personeelsevolutie in het lokale jeugdwerk aan bod.

De resultaten van beide luiken werden gebundeld in een eindrapport. Er is eveneens een samenvatting van de onderzoeksresultaten beschikbaar.


>> Eindrapport onderzoek personeelsevolutie op lokaal niveau (PDF 1 Mb)

>> Samenvatting onderzoeksresultaten personeelsevolutie op lokaal niveau (PDF)