Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Inspraak en participatie van kinderen, jongeren en het jeugdwerk in en aan het lokale beleid

 

Oprachtgever Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde van de Hogeschool Gent, in samenwerking met de Vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent
Periode 2006

 

Bedoeling van het onderzoek was een stand van zaken op te maken (met sterktes en zwaktes) van de formele en jeugdspecifieke participatie. Daarnaast moet het ook leiden tot aanbevelingen die een lokaal participatiebeleid voor de jeugd kunnen stimuleren of ondersteunen.

De onderzoekers kregen de volgende opdrachten:

  • inventariseren van de formele initiatieven om jonge burgers te betrekken bij het beleid
  • oplijsten van de methodieken die hiervoor op lokaal vlak gebruikt worden (Welke instrumenten worden gebruikt? Wie initieert, organiseert, coördineert? Wanneer wordt inspraak georganiseerd?)
  • in kaart brengen van de motieven
  • oplijsten van de appreciatie (ervaring / evaluatie)
  • in beeld brengen van wat er gebeurt met de resultaten

>> Eindrapport onderzoek "Inspraak en Participatie van kinderen, jongeren en het jeugdwerk in en aan het lokale beleid" (PDF 2,2 Mb)