Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Implementatie van het decreet op het gemeentelijk jeugdwerkbeleid

 

Oprachtgever Administratie Cultuur, afdeling Jeugd
Uitvoerder Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten (VVJ)
Periode 2002

 

Basis van het onderzoek vormden de volgende drie vragen:

  • Hoe wordt het decreet door de planners ervaren en geïmplementeerd?
  • Heeft de prioriteit van 2001 voor bijkomende impulsen gezorgd?
  • Hoe kan het beleid worden bijgestuurd in functie van een volgende beleidsperiode?

Tijdens de looptijd van dit onderzoek werd het decreet van 9 juni 1993 vervangen door het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid. De effecten op het provinciale jeugdwerk werden echter niet onder de loep genomen.

Het eindrapport biedt informatie over het opzet van het onderzoek, de partners, de methodologische aanpak, de conclusies en de beleidsaanbevelingen.


>> Eindrapport onderzoek 'Implementatie van het decreet op het gemeentelijk jeugdwerkbeleid' (Word 1 Mb)

>> Bijlagen bij het eindrapport onderzoek 'Implementatie van het decreet op het gemeentelijk jeugdwerkbeleid' (Word 1,3 Mb)