Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Mogelijkheden van een fuivenbeleid

 

Oprachtgever Vlaamse minister van Jeugd
Uitvoerder Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie
Periode 2000-2002

 

Dit onderzoek moest nagaan welke maatregelen kunnen worden genomen om het organiseren van fuiven mogelijk te maken zonder al te veel reglementering.

Het onderzoek moest een antwoord bieden op de volgende vragen:

  • Wat betekent fuiven voor de jongeren zelf?
  • Welke problemen ervaren jongeren als organisator van en als deelnemer aan fuiven?
  • Welke oplossingen zijn er om tot afstemming en vereenvoudiging van de bestaande wetgeving te komen?

>> Eindrapport onderzoek naar de mogelijkheden van een fuivenbeleid (Word 1 Mb)

>> Syntheserapport onderzoek naar de mogelijkheden van een fuivenbeleid (.doc)