Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Onderzoek over de btw-problematiek in de beleidsvelden cultuur, jeugdwerk en sport

 

Oprachtgever Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Uitvoerder KPMG Belastingconsulenten
Periode voorjaar 2009

 

Situering

In het voorjaar van 2009 werd een onderzoek gevoerd naar de btw-problematiek in de beleidsvelden cultuur, jeugdwerk en sport in Vlaanderen. Dat gebeurde in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid. Het onderzoek moest de impact van de btw-regelgeving op de werking van de betrokken sectoren in kaart brengen. Bedoeling was via een bevraging bij de organisaties een overzicht te krijgen van de mogelijke btw-knelpunten. De onderzoeksresultaten moeten de Vlaamse overheid de nodige informatie en inspiratie verschaffen om een inhoudelijk consistente en beleidsmatig coherente bijdrage te kunnen leveren aan het lopende federale en Europese debat over de btw-kwesties.

Bevraging organisaties

De vragenlijst werd opgesteld aan de hand van vijf btw-knelpunten in de verschillende sectoren.

  1. De bepaling van het btw-statuut: de vraag rijst naar de eventuele onduidelijkheid omtrent het btw-statuut van de verschillende (economische) organisaties (volledige btwbelastingplichtige, gemengde btw-belastingplichtige, gedeeltelijke btw-belastingplichtige, vrijgestelde btw-belastingplichtige, enz.).
  2. De toepassing van de verschillende btw-vrijstellingen: de btw-vrijstellingen voorzien in de Belgische wetgeving zijn immers niet altijd duidelijk omschreven en kunnen bijgevolg vragen doen rijzen in de verschillende sectoren.
  3. Btw-tarificatie: het hoge standaard btw-tarief (i.e. 21%) dat geldt in België, kan leiden tot een belangrijke financiële impact in de verschillende sectoren.
  4. Btw-formaliteiten: de Belgische btw-wetgeving voorziet dat elke btw-belastingplichtige een aantal formaliteiten (btw-aangifte, btw-boekhouding, enz.) moet vervullen. De vraag rijst hoe zwaar die administratieve last weegt op de organisaties in de verschillende sectoren.
  5. Informatieverstrekking van de federale overheid: de btw-wetgeving kan vele vragen doen rijzen. In welke mate verwacht de betrokken sector dat de federale overheid informatie verleent omtrent de toepassing en impact van de btw-regelgeving?

>> Onderzoek btw-problematiek - Rapport Jeugd (PDF)


De rapporten Cultuur en Sport kunt u downloaden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media