Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Schrijf je in voor de voorstelling JOP-boek Jongeren in cijfers en letters 4

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) stellen op vrijdag 22 maart 2019 het nieuwe JOP-boek Jongeren in cijfers en letters 4 (uitgeverij Acco) voor. Dat boek rapporteert de eerste bevindingen en inzichten over de data die het JOP in 2018 verzamelde bij meer dan 11.000 kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Na een algemene situering door de coördinator van het Jeugdonderzoeksplatform (prof. dr. Lieve Bradt, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent), lichten we onderzoeksresultaten toe.

Programma

11.45 u Onthaal met broodjeslunch
12.45 u Jongeren in cijfers en letters: situering van de JOP-monitoren
Prof. dr. Lieve Bradt, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent
13.00 u

Het welbevinden van Vlaamse jongeren
Colinda Serie, Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven
Reflectie door Eveline Meylemans, adviseur Vlaamse Jeugdraad

13.35 u

Diversiteit in de vrije tijd
Juno Tourne, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent
Reflectie door Ikrame Kastit, coördinator Uit de Marge

14.10 u Koffiepauze
14.40 u

Jongeren, voorbij het wij-zij denken
Dr. Jessy Siongers, Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel
Reflectie door Alexandra Smarandescu, voorzitter Vlaamse Jeugdraad

15.15 u Slotwoord
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Inschrijven

Deelnemen is gratis maar schrijf je hier in.

Praktisch

Vrijdag 22 maart 2019 van 11.45 tot 16.00 uur.
Hadewych auditorium, Hendrik Consciencegebouw, Brussel

Meer informatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Kennis en Beleid - Team Kennisontwikkeling

Eva Van Passel
[t] 02 553 43 23
@ eva.vanpassel@vlaanderen.be