Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

JOP-monitor Brussel


Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) en de afdeling Jeugd stelden op 12 mei 2011 de resultaten van de Brussele JOP-monitor voor. Ze werden gebundeld in de publicatie 'Jong in Brussel: bevindingen uit de JOP-monitor Brussel'.

De publicatie beschrijft de leefwereld, de levensomstandigheden en het gedrag van Brusselse scholieren tussen 12 en 18 jaar, op basis van de afname van de Brusselse JOP-monitor. Thema’s die daarbij aan bod komen, zijn: schoolwelbevinden, multiculturaliteit, delinquentie en levensstijlrisico’s.

De publicatie is verkrijgbaar bij uitgeverij Acco.

Programma en presentaties studievoormiddag 'Jong in Brussel'


8u30 Onthaal
9u00 Verwelkoming
Prof. Dr. Johan Put, LINC, K.U.Leuven
9u15 Toespraak door Pascal Smet
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
9u30 De Brusselse jeugd onderzocht - Powerpointvoorstelling
Dra. Lilith Roggemans, Onderzoeksgroep TOR, VUB
9u45 Jong in Brussel: de belangrijkste resultaten - Powerpointvoorstelling
Prof. Dr. Nicole Vettenburg, Vakgroep Sociale Agogiek, UGent
10u10 Het welbevinden van Brusselse scholieren - Powerpointvoorstelling
Mevr. Ogi De Clerck, Vakgroep Sociale Agogiek, UGent
10u40 Pauze
11u00 Brusselse multiculturaliteit: living apart together - Powerpointvoorstelling
Prof. Dr. Mark Elchardus, Onderzoeksgroep TOR, VUB
Dr. Jessy Siongers, Onderzoeksgroep TOR, VUB
11u45 Jeugddelinquentie en levensstijlrisico's in Brussel - - Powerpointvoorstelling
Dra. Hanne Op de Beeck, LINC, K.U.Leuven
Drs. Diederik Cops, LINC, K.U.Leuven
12u20 Slotwoord
Johan Van Gaens, afdelingshoofd, afdeling Jeugd
12u30 Broodjeslunch

Meer informatie

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
afdeling Jeugd
Trees De Bruycker
tel. 02 553 42 67
e-mail: trees.debruycker@vlaanderen.be