Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitnodiging studienamiddag 'Divers jong' - 11 april 2016

De afdeling Jeugd en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) stellen op 11 april de publicatie 'Divers jong' voor. Het boek peilt naar de impact van diversiteit op de leefwereld van jongeren en brengt ook de groeiende diversiteit binnen de categorie jongeren in beeld. Elke deelnemer krijgt een gratis exemplaar van de publicatie mee naar huis.

Programma

13u00 - 13u30 Onthaal
13u30 - 13u45 Inleiding door dagvoorzitter
Prof. Dr. Maria Bouverne-De Bie (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent)
13u45 - 14u00 Diversiteit: What’s in a name?
Prof. Dr. Stefaan Pleysier (Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven)
14u00 - 14u25 Jongeren en diversiteit in gezinsvormen
Dr. Kim Bastaits (Departement Sociologie, Universiteit Antwerpen)
14u25 - 14u50 Diversiteit, levensbeschouwing en etnisch culturele achtergrond
Dr. Jessy Siongers (Vakgroep Sociologie, UGent en onderzoeksgroep TOR, VUB)
14u50 - 15u05 Pauze
15u05 - 15u30 Moslimleerlingen en levensbeschouwelijke diversiteit
Goedroen Juchtmans (senior onderzoeker HIVA-KU Leuven)
15u30 - 15u55 Diversiteit en stedelijkheid
Prof. Dr. Bram Spruyt (Onderzoeksgroep TOR, VUB)
15u55 - 17u00 Panelgesprek met deskundigen uit beleid en middenveld. Met onder andere:
Elke Valgaeren (Gezinsbond)
Thomas De Keyser (Diversiteitsmanager bij citydev.brussels.)
Samira Azabar (Motief vzw, educatief medewerkster)
Axel Dingemans (Formaat vzw, directeur werkingen Antwerpen)
17u00 - 17u15 Slotwoord door Sven Gatz
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel
17u15 -18u00 Receptie met een glaasje

Praktische info

Wanneer? 11 april 2016, van 13u00 tot 17u00
Waar? Brussel Info Plein (BIP), Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel.
Info over bereikbaarheid
Hoe inschrijven? Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor deze studiedag.
Nog vragen? Wil je meer informatie of heb je nog vragen, stuur dan een e-mail naar uschi.cop@vlaanderen.be

Over het boek

Het begrip 'diversiteit' blijft halsstarrig opduiken in publieke en politieke debatten, maar is eigenlijk heel ambigu. Het gebruik ervan kan misschien nog het best gezien worden als een 'appèl'. We worden opgeroepen om te kijken naar een realiteit die zich rondom ons afspeelt, maar die we nog onvoldoende onderkennen. Zo roept het feminisme ons op om de dominantie van het mannelijke denken en doen in vraag te stellen, terwijl de holebi-beweging wijst op het uitsluitende karakter van een éénzijdige seksuele moraal.

Het boek is een appél om het beeld van 'jongeren als een eenheid' om te ruilen voor een meer pluriforme variant. De 'jeugd van tegenwoordig' is geen homogene groep, met gedeelde normen, overtuigingen, gedragingen en toekomstperspectieven. Het boek neemt dergelijke veronderstellingen onder de loep en probeert de grote diversiteit binnen de categorie 'jongeren' genuanceerder in beeld te brengen.

In een eerste fase gaan de auteurs na hoe fundamentele maatschappelijke verschuivingen tot diversiteit leiden. Ze bekijken wat de impact is op de leefwereld van (Vlaamse) jongeren en hoe jongeren deze veranderingen een plaats geven. Vervolgens wordt de groeiende diversiteit binnen de categorie van jongeren zelf in beeld gebracht. De auteurs hebben ervoor gekozen om vanuit diverse academische disciplines (sociologie, criminologie, antropologie etc.) in te zoomen op diversiteit in drie domeinen uit de leefwereld van jongeren: 'gezin', 'levensbeschouwing en etnisch-culturele achtergrond', en 'stedelijkheid'.

De samenstelling van het boek werd gecoördineerd door het Jeugdonderzoeksplatform. Het bevat zowel bijdragen van onderzoekers binnen het JOP, gebaseerd op de JOP-surveys van 2013, als bijdragen van externe onderzoekers. Het boek is bedoeld voor beleidsmakers, onderzoekers en deskundigen in de jeugdsector en de ruime diversiteitssector.

Wat is het JOP?

Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) verricht als Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Jeugd onderzoek naar de leefwereld van jongeren in Vlaanderen. Het JOP is een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen het Leuvens Instituut voor Criminologie (KU Leuven), de Vakgroep Sociale Agogiek (UGent) en de Onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (VUB).

Het JOP bestaat sinds 2003 en is momenteel erkend als één van de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek van de Vlaamse overheid.

Meer informatie

Afdeling Jeugd
Team Beleid
Uschi Cop
tel. 02 553 41 21
e-mail: uschi.cop@vlaanderen.be