Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek, monitoring van de jeugdsector, geinformatiseerde toepassingen voor gegevensverzameling, enzovoort zorgen voor een op feiten en cijfers gebaseerd beleid en leiden tot een beter begrip en kennis van kinderen en jongeren.

De afdeling Jeugd stuurt dit alles en wil zo een kenniscentrum worden van waaruit de maatschappelijke discussie over kinderen en jongeren in de samenleving gestimuleerd wordt.

 

Staat van de jeugd

De 'staat van de jeugd' is een wetenschappelijk onderbouwd rapport over de leefwereld van jongeren. Het rapport wordt ook wel eens jeugdmonitor of JOP-monitor genoemd.

Onderzoeksprojecten

Dit overzicht omvat wetenschappelijke onderzoeksprojecten over bepaalde jeugdthema's of ontwikkelingen die een invloed hebben op kinderen en jongeren.

 

Nieuwsbrieven jeugdonderzoek

De nieuwsbrieven 'Jong Geleerd' bevatten informatie over interessante onderzoeksprojecten en publicaties over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderen