Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vlaamse beleidsprioriteiten voor het jeugdbeleid

Voor de meerjarenplanning 2014-2019 zijn er drie prioriteiten voor het jeugdbeleid, ten behoeve van het jeugdwerk, met elk een unieke deelrapportagecode.

  • Op de eerste en derde prioriteit kunnen alle gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie intekenen, ook al valt de Vlaamse Gemeenschapscommissie niet onder het toepassingsgebied van het planlastendecreet.

  • Op de tweede prioriteit kunnen alleen de gemeenten intekenen die werden geselecteerd op basis van sociaalgeografische indicatoren.