Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Prijs Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen

Prijs JeugdgemeenteOm de twee jaar kan de Vlaamse minister van Jeugd een of meer gemeenten of steden bekronen voor de inspanningen die ze geleverd hebben voor kinderen en jongeren. Met de prijs wil de minister het lokale jeugdbeleid extra in de kijker plaatsen en gemeentebesturen uitdagen om te blijven vernieuwen en verbreden in hun beleid. De bekroonde gemeente mag zich twee jaar lang Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen noemen.

20.09.2017 | 22 oktober - uitreiking prijs Jeugdgemeente van Vlaanderen

Wie wordt Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen 2017-2018? Op zondag 22 oktober om 14 uur maakt de minister van Jeugd de winnaar bekend! Met deze prijs wil de minister het lokale jeugdbeleid extra in de kijker plaatsen en gemeenten en steden uitdagen om te blijven vernieuwen en verbreden in hun jeugdbeleid.

Plaats van het gebeuren is Jeugdcentrum Castelhof in Dilbeek. Het wordt een sfeervolle namiddag met heel wat animatie en een markt waarop de jeugdraden die meedingen naar de prijs, hun stad of gemeente kunnen voorstellen.

Ben je er graag bij? Schrijf je dan in vóór 15 oktober! Deelname is gratis.

De jeugdraad is aan zet!

Om de twee jaar kunnen lokale jeugdraden hun gemeentebestuur voordragen voor de toekenning van de prijs Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen. Jeugdraden zijn het best geplaatst om het jeugdbeleid in hun gemeente of stad naar waarde te schatten. Ze staan er immers dagelijks middenin en vertegenwoordigen de stem van kinderen en jongeren in het lokale bestuur. Ze weten dus beter dan wie ook of hun gemeente of stad de prijs verdient. De titel van Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen is een grote 'Vind ik leuk' van jongeren voor het jeugdbeleid in hun gemeente!

De lokale jeugdraden konden tot 1 april 2017 een voordrachtdossier indienen. In het dossier moesten ze aantonen dat de voordracht aan de volgende zes inhoudelijke criteria voldoet:

  1. de concrete participatie van de jeugd in het gemeentelijk jeugdbeleid
  2. het bereiken van nieuwe en diverse doelgroepen
  3. de aandacht voor duurzame ontwikkeling binnen het gemeentelijk jeugdbeleid, waarbij minstens de ecologische pijler wordt ingevuld
  4. de vernieuwende aspecten van het beleid op het vlak van jeugdcultuur
  5. de vernieuwende aspecten van het beleid op het vlak van jeugdinformatie
  6. de inspanningen van het beleid om publieke ruimte toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren.

En de winnaar is...

De ingediende dossiers worden voorgelegd aan een jury van deskundigen. De jury beoordeelt de dossiers op basis van de motivering van de zes criteria en formuleert een advies aan de minister van Jeugd. Op basis van dat advies beslist de minister over de toekenning van de prijs. De bekroonde gemeente mag zich twee jaar lang Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen noemen. Daarnaast ontvangt ze een geldprijs van 20.000 euro.

Kijk eens… zo doen we dat!

Meestal bevatten de ingediende dossiers een schat aan informatie met waardevolle praktijkvoorbeelden. We bundelden de leukste en meest inspirerende ideeën van de vorige prijsuireiking in een brochure Kijk eens… zo doen wij dat!

Ook dit jaar zullen we de leukste en meest interessante praktijkvoorbeelden verzamelen. Op die manier willen we niet alleen de winnaar, maar ook de andere kandidaat-laureaten in de bloemetjes zetten. We verspreiden de brochure naar alle jeugdraden en lokale besturen, zodat ze ideeën kunnen uitwisselen en de nodige inspiratie vinden om hun jeugdbeleid verder creatief uit te bouwen.

Een mooie kans om aan de buitenwereld te tonen hoe goed de lokale jeugdraden en besturen bezig zijn!

Bekroonde gemeenten/steden vorige uitreikingen

Jeugdgemeente 2015-2016: Dilbeek (meer info)

Jeugdgemeente 2013-2014: Lommel (meer info)

Jeugdgemeenten 2011-2012: Sint Niklaas en Tienen (meer info)