Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Monitoring en onderzoek

Lokale vrijetijdsmonitor brengt vrijetijdsgebeuren in Vlaanderen in kaart

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Sport Vlaanderen en de VVSG lanceerden op 13 maart de website www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be. Met deze website wil de Vlaamse overheid op één plek alle informatie over het vrijetijdsgebeuren in elke gemeente in Vlaanderen bundelen en zo de lokale besturen blijven ondersteunen bij de uitbouw van een goed cultuur-, jeugd- en sportbeleid op maat van hun gemeenten.

Steden en gemeenten worden uitgenodigd hun gegevens in de lokale vrijetijdsmonitor in te voeren.

Lees het persbericht: Lokale vrijetijdsmonitor brengt vrijetijdsgebeuren in Vlaanderen in kaart