Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Regelgeving

De subsidiëring en erkenning van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen zit vervat in een decreet en een uitvoeringsbesluit. Beide traden in werking op 1 januari 2013.

Decreet

Artikels van belang voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen:

  • erkenning en subsidiëring: art. 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 19/1, 19/5, 19/6
  • projectsubsidies: art. 16, §2

Uitvoeringsbesluit

Artikels van belang voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen:

  • erkennning en subsidiëring: art. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
  • projectsubsidies: art. 11

Wijzigingsdecreten en -besluit

Het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid werd gewijzigd door zes andere decreten.
Het uitvoeringsbesluit van 14 september 2012 werd gewijzigd door één ander besluit.